Proauto

Ett delägt företag inom Björkmans Bil-gruppen.

startbildbmw3-serie

Björkmans Bil är idag stolt delägare i BMW återförsäljaren PROAUTO. Ett företag som fokuserar helt på BMW’s modellprogram. Företaget verkar på tre orter, Nyköping – Norrköping – Linköping och erbjuder fullservice på samtliga ställen.

Proautos mission
Du skall alltid känna dig välkommen till oss med alla dina frågor runt ditt bilägande. Genom vår samlade kunskap och rutin kan vi erbjuda hjälp inte bara till ett lyckat bilköp utan även till ett lyckat ägande.

Nyfiken på BMW – klicka här