Hjälp-På-Väg

Hjälp-På-Väg är din trygghet när du blir stillastående på vägen. Trotts att du tar hand om din bil med underhåll och service kan det uppstå oförutsedda händelser. Hos oss är du trygg, vi hjälper dig med bärgning och fortsatt färd.

Hjälp-På-Väg fungerar som en assistans och är vårt sätt att tacka dig för att du servar din bil hos oss. Detta får du kostnadsfritt när vi servat din bil och den gäller till nästa servicetillfälle, dock max 1 år. Med Hjälp-På-Väg får du hjälp på vägen vid driftsstopp.

Björkmans Bil Hjälp-På-Väg ger rätt till hjälp vid driftstopp orsakat av tekniskt fel, olycka, feltankning, punktering och förlust/inlåsning av startnyckel.

Värdebeviset får du av oss när vi servat din bil. Enda villkoret är att bilen följer biltillverkarens serviceplan och anmärkningar som påpekats i samband med servicetillfället är åtgärdade.

Vill du veta mer om Hjälp-På-Väg? Kontakta din närmaste Björkmans Bil-verkstad. Vi finns i Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika och Västerås


Om du behöver hjälp – gör så här:

  • Ring 021-81 50 80 som är Björkmans Bil:s direktnummer till Assistancekåren.
  • Var beredd att uppge bilens registreringsnummer, felorsak, samt var bilen befinner sig.
  • Uppvisa ditt giltiga värdebevis för bärgaren så skickas fakturan direkt till Björkmans Bil.
  • Behöver du ytterligare hjälp, ta kontakt med din närmsta Björkmans Bil-anläggning, antingen direkt eller nästkommande arbetsdag.